donderdag 29 juli 2010

De oorsprong van het brandende voeten syndroom:het Syndroom van Grierson-Gopalan

Brandende voeten: het Syndroom van Grierson-Gopalan behandelen met Normast. 


Iedereen weet wat voeten brand is, of brandende voeten. Heel simpel een gevoel alsof je voeten in brand staan. Niemand weet dat brandende voeten ook wel heel mooi het Syndroom Grierson-Gopalan genoemd wordt. Dat schrijven we niet in de brieven aan de huisartsen, als we een patient onder behandeling hebben met brandende voeten hoor! Want ook wij hadden tot voor kort nooit van dit eponym gehoord! De eerste beschrijving van deze aandoening stamt uit het begin van de negentiende eeuw. Het eponym is zo onbekend, iedereen houdt het gewoon op het burning feet syndrome...


Wat ook onbekend is, is dat dit syndroom erg goed te behandelen is met het natuurlijke pijnstillende supplement Normast, eventueel aangevuld met de creme die eveneens een dergelijke pijnstillende stof bevat, Algonerv. Maar daarover later meer. Nu eerst wat over de brandende voeten zelf.


Brandende voeten of voetenbrand

Bij het brandende voeten syndroom spreek je in eerste instantie van een syndroom, omdat de oorzaak niet bekend is.[1] Er zijn veel verschillende oorzaken voor brandende voeten, en de meeste hangen samen met allerlei vormen van neuropathie. Ook kan het gevonden worden bij patienten met schildklier aandoenngen, reumatische artritis (RA) en suikerziekte.  Ook beklemmingen van de voetzenuw, in de zogenaamde tarsale tunnel kunnen aanleidingen zijn tot brandende voeten. Daarnaast is de dunne vezel neuropathie een bekende oorzaak. [2] Maar ook exotische aandoeningen, zoals afwijkingen in het ruggenmerg kunnen aanleiding zijn tot brandende voeten.[3]
Ook handen kunnen met de brand meedoen, en dan spreekt men van het ' hand-foot syndrome (HFS)' [4] De eerste beschrijvingen van brandende voeten waren beschrijvingen van sterk ondervoedde patienten.


Bronnen: de eerste beschrijving van het brandende voeten syndroom

Vermoedelijk was de oorzaak van het brandende voeten syndroom in India, waar het voor het eerst beschreven werd een andere als in het Westen bij ons. In een eponymen boek vonden we:
Burning pain and cramp-like discomfort on soles, tachycardia with exertion, sweating, and amnesia; caused by severe malnutrition. Condition occurs in India. Treatment is restoration of adequate caloric intake, yeast, and calcium. 
Daarmee lijkt het een avitaminose te zijn, van een of meerdere vitamines uit de vitamine B groep. Coluther Gopalan beschreef in 1946 The "burning feet syndrome."  in de Indian Medical Gazette, Calcutta, 1946, 81: 22-26. Grierson beschreef het meer dan 100 jaar eerder.
Behalve pijn en brandende voeten hadden die arme Indiase patienten ook last van veel zweten, spieren die in volume afnamen en soms oogproblemen. Vooral vrouwen tussen 20 en 40 werden toen aangedaan. Een andere arts, Page beschreef in die zelfde tijd deze fenomenen bij gevangenen. De Engelse arts J. Simpson gebruikte in 1946 de term brandende voeten voor het eerst voor soldaten die hongerdystrofie hadden.
Al met al is het syndroom met de moeilijke naam dus een heel bijzondere vorm van brandende voeten. Vrijwel alle patienten met brandende voeten tegenwoordig in ons land hebben duidelijk NIET dit syndroom. 


Orginele bronnen over brandende voeten 

J. Grierson. On the burning feet of natives. Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta, 1826, 2: 275-280.
C. Gopalan. The "burning feet syndrome." Indian Medical Gazette, Calcutta, 1946, 81: 22-26. Journal of the American Medical Association, Chicago, 1946, 131: 1177. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten